Categorieën
Persoonlijk

Balanceren tussen innovatie en bezuiniging

We balanceren tussen verandering. Binnenkort is het weer pakjesavond. Mogen we dat nog vieren?

Veranderingen zien we overal. Ook ICT  is onderhevig aan grote veranderingen dankzij het nieuwe werken, werken in de cloud en outsourcing. Beveiliging en privacy is belangrijker dan ooit. Het gaat tenslotte om de privacy van gebruikers en klanten. Hoe ziet de toekomst van ICT eruit rekening houdend met deze twee belangrijke factoren? Toverwoorden als innovatie en cloud komen we dagelijks tegen.

Innovatie van ICT

balanceren,data,innovatie, ernstveen

We zien al jaren een trend dat ICT faciliteiten minder op locatie van een bedrijf of dienstverlenende partij aanwezig is. Outsourcing van ICT gebeurt steeds vaker en steeds meer cloud-based. Er wordt daarnaast steeds meer flexibel en op afstand gewerkt. Hoe zorg je dat je hierin kunt balanceren. Verder neemt de digitalisering toe in de randapparatuur. Veel ICT managers moeten zich structureel richten op de vraag hoe ze de software van diverse ICT dienstverleners op één lijn kunnen brengen. Specifieke applicaties, crm-systemen en facturatiesystemen moeten allemaal samen gaan. De uitdaging is om een manier te vinden om deze optimaal met elkaar te laten samenwerken voor nu en in de toekomst.

Balanceren tussen innovatie en beveiliging

De extra uitdaging is het feit dat er met meer gevoelige informatie gewerkt wordt en privacy-wetgevingen die hier ook steeds vaker wat van vinden.  Hiermee ligt een extra focus op zowel productie en processen als mensen en privacy. Dat betekent dat de systeembeheerder of ICT manager van vandaag, ook de Information Security Manager van morgen is. De belangen en het takenpakket in deze functies verschuiven, maar worden vooral breder en nog meer gericht op de gebruikers. ICT medewerkers zijn dus genoodzaakt om een deel van hun conventionele takenpakket los te laten. Je zit niet alleen aan de knoppen; je moet ook een beleidsstructuur bedenken om in deze branche ICT te kunnen voeren.

Mobiel werken

Flexibeler werken is geen trend maar een feit. Men wil overal kunnen werken en men maakt steeds intensiever gebruik van slimme apparatuur, naast een tablet of laptop. Hiermee wordt er exponentieel snel data gegenereerd en ingebracht in databases. Deze ontwikkeling heeft een enorme invloed op de groei en beveiliging van big data. Iedereen wil overal, snel, gemakkelijk maar ook veilig toegang hebben tot gegevens. Balanceren tussen de vraag en realiteit. Hierbij is innovatie pure noodzaak. Echter brengt dit ook weer aandachtspunten met zich mee. Vanuit commercieel oogpunt zijn er natuurlijk veel partijen die zeggen dat daar al oplossingen voor ontwikkeld zijn. In de praktijk blijkt echter dat elke situatie net iets anders kan uitpakken. Met elk nieuw vraagstuk rijst dan ook weer de vraag of deze waterdicht genoeg is voor de toepassing.

Processen continu aanscherpen

Veel trajecten worden vooraf gegaan door een Proof of Concept (POC)[1], waarbij allerhande praktische- en beveiligingsfactoren door en door worden getest. In mijn optiek is dit zelfs onmisbaar om een geslaagde implementatie te doen. Het kan voorkomen dat blijkt dat een medewerker toch bij informatie kan waartoe deze geen autorisatie heeft. De grote van een bedrijf maakt niet meer uit door wetgevingen.  Geïmplementeerde oplossingen lopen hierdoor soms alweer (jaren) achter de feiten aan. Een oplossing wordt immers ontworpen op basis van een actuele vraag, vervolgens getest, op de markt gebracht, aangeboden en uiteindelijk geïmplementeerd. Dit proces neemt doorgaans jaren in beslag.

Cloud oplossingen zijn een goede manier om dit proces in de toekomst drastisch te versnellen. De mogelijkheden om snel aanpassingen te doen zijn vele malen groter en men is wendbaarder in huidige processen. Een cloud omgeving maakt het ook eenvoudig om scenario’s in een aparte testomgeving te draaien.

Meer input van de business

Elke afdeling en elk bedrijf heeft weer andere behoeftes. Ook hier zie je dat het balanceren is tussen het een en het ander. Dat uit zich vaak in een wirwar aan systemen die decentraal geregeld zijn. De uitdaging ligt hier bij het maken van een efficiëntieslag, om de systemen uniformer te maken. Technisch gezien is dat misschien niet zo moeilijk, maar we hebben tevens te maken met de verschillende gebruikers en mogelijk politiek. Dat het makkelijk uitwisselen van data mogelijk wordt, wil nog niet zeggen dat het wenselijk is. Privacy is complex. Wie mag waarbij? Welke informatie wordt gedeeld met stakeholders? Ik verwacht dat we in de toekomst gaan naar een model waarbij gebruikers en derden veel meer betrokken worden bij deze beslissing.

Nieuwe verdeling van ICT-rollen

In de toekomst zou het heel goed kunnen dat er nieuwe functies ontstaan die zich uitsluitend richten op datastromen. De Data Protection Officer is daar bijvoorbeeld al een mooi voorbeeld van. Dat kunnen medewerkers of externe partijen zijn die zich niet bezighouden met de inhoud van de data, maar met wie welke data mag zien en wanneer informatie A naar plaats B mag. Omdat datastromen steeds complexer worden, ontstaat er een gat waar nieuwe partijen of automatiseringssystemen in kunnen duiken.

Veel bedrijven hebben hele specifieke werkwijzen of doelstellingen met een dito invulling. De kans is echter groot dat de grotere partijen het marktaandeel in software en hardware nog veel verder opslokken. Het is efficiënter wanneer er meer inter-compatibiliteit in systemen komt. Grote partijen hebben meer resources om een naadloos ecosysteem te ontwikkelen. Grote partijen zijn niet automatisch beter in wat ze doen, maar bieden veel voordelen in het grotere geheel en in het samenbrengen van processen. Er zijn genoeg kleine partijen die uitstekende (niche) softwarepakketten ontwikkeld hebben, maar niet voldoende budget hebben om dit op de lange termijn in hetzelfde tempo door te ontwikkelen. Wat dat betreft is het te vergelijken met medicijnen: Het is niet altijd het allerbeste medicijn dat op de markt komt, maar degene die het meeste oplevert. De vraag vanuit iedere branche is traditioneel altijd stabiliteit en continuïteit geweest, omdat dit in de steeds belangrijker is.