Categorieën
Persoonlijk

BYOD populair, zorg voor een goede strategie

BYOD (Bring Your Own Device of kortweg BYO) is een trend waarbij gebruikers eigen apparatuur naar het werk meebrengt. Het gaat bij deze trend om mobiele apparatuur, zoals laptops, tablets en smartphones, hoewel het kan gaan om complete desktopcomputers die zakelijk gebruikt worden. Belangrijkste uitgangspunt is dat de gebruiker betaald.

byod-strategie
BYOD is een groeiende trend

Steeds vaker staan bedrijven toe dat gebruikers een eigen apparaat inzetten voor het werk. Het principe van Bring Your Own Device is al heel gebruikelijk waar het gaat om smartphones. De trend breidt zich nu uit naar de werkplek.

Voordelen van BYOD

Het voordeel van BYOD is dat dit voor een betere productiviteit zorgt omdat de gebruiker beter uit de voeten kan met het zelf gekozen apparaat. Uit onderzoek blijkt dat ook de tevredenheid van gebruikers omhoog schiet. BYOD kan voor je bedrijf kosten besparen. Doordat er bijvoorbeeld minder laptops verstrekt hoeven te worden of omdat gebruikers liever met een goedkopere (of zelf aangeschafte), maar handzamere iPad werken, kan een budgethouder besparen op bedrijfsapparatuur. Bedrijven zijn niet verplicht om de privéapparatuur van werknemers te financieren, maar dat kan natuurlijk wel. Bovendien neemt het beroep op de helpdesk af, wat een andere besparing meebrengt.

Nadelen van BYOD

BYOD roept bij veel IT-managers weerstand op, voornamelijk vanwege de gevolgen die het heeft voor security. Zonder een oplossing voor Mobile Device Management (MDM) kan een verloren smartphone of tablet rampzalige gevolgen hebben voor een bedrijf als de zakelijke gegevens hierop niet zijn afgeschermd of op afstand gewist kunnen worden. Andere oplossingen zijn desktop virtualisatie of applicatie virtualisatie, die ervoor zorgen dat de data het datacenter niet verlaat. Lees ook mijn blog over dat een datalek een nachtmerrie is.

Ander nadeel is als een gebruiker op zijn privé notebook illegale software voor het werk installeert en er privé mee werkt. Als werkgever blijf je aansprakelijk zolang een “functioneel verband” kan worden aangetoond. We leren in een uitspraak van rechtbank Overijssel[1] tussen twee partijen dat het hebben van een strategie wel belangrijk is. Belangrijke kans die we hier leren is je gebruiker betrekken bij wet- en regelgeving.

Is dit als werkgever op een werknemer te verhalen?

Het is als werkgever raadzaam om alert te zijn bij het toestaan van BYOD. De wet biedt de werkgever mogelijkheden om schades te verhalen op een werknemer. Deze mogelijkheid is echter zeer beperkt. Art. 7:661 BW bepaalt dat een werknemer niet jegens de werkgever aansprakelijk is, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever. Uit jurisprudentie blijkt dat de aanspraak hierop en het aantonen van opzet en bewuste roekeloosheid niet evident is. Op basis van art. 7:661 lid 2 BW mag van deze regel worden afgeweken bij een schriftelijke overeenkomst, echter alleen wanneer een werknemer hiervoor verzekerd is.

Kortom een BYOD strategie is van wezenlijk belang.

Referenties

[1] Rechtbank (2016). Uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2016:4111
[2] Kneppelhout Korthals Advocaten (2016). Werkgever aansprakelijk voor illegale software op privé-laptop werknemer