Categorieën
Persoonlijk

Energie besparen moeten bedrijven zelf bewijzen

Energie besparen gaat de aankomende twee jaar een belangrijke rol spelen. Handhaving van wetten lijkt elkaar snel op te volgen. Over een paar weken is de veel besproken Europese privacywetgeving een feit. Mooi moment om nu al vast over de volgende wet na te denken. Hoe ga jij straks energie besparen. Want in 2020 moet je bedrijf zelf bewijzen dat je bespaart en wat je dan gedaan hebt.

Eerder schreef ik al een blog over dat energiebesparing mogelijk de volgende hype gaat worden. Nu onze overheid de bewijslast omdraait lijkt dat best eens te kloppen. De Wet Milieubeheer – die al 25 jaar oud is – schrijft dat bedrijven verplicht zijn om er alles aan te doen om energie besparen mogelijk te maken. Investeringen moet je wel binnen vijf jaar terugverdiend hebben.

Een wet voor energie besparen?

energie,besparen,bewijslast,bewijzen

Op hoofdlijnen streeft deze wet een nobel doel na, namelijk het milieu beschermen in Nederland en bestaat uit een reeks regels waar bedrijven mee in aanraking kunnen komen. Ook als je niets produceert kan je toch in aanraking komen, hier ligt ook een stuk verwarring (en onbekendheid) want de wet gaat bijvoorbeeld ook over de milieuvergunningen en milieueffectrapportages. Over twee jaar moet Nederland honderd petajoule minder energie verbruiken ten opzichte van 1990. Volgens de laatste schattingen uit de Nationale Energieverkenning wordt maximaal 75 petajoule aan bezuiniging gehaald. De uitvoering van de Wet Milieubeheer kan ongeveer de helft van het tekort van 25 petajoule oplossen volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Waarom wordt de wet gereanimeerd?

Gevoelsmatig komt deze wet uit de hoge hoed (ondanks zijn leeftijd van 25 jaar!). Zo dreigen we de doelstellingen voor energiebesparing uit het Energieakkoord niet te halen. Ook de hoeveelheid energie uit de zon en wind blijft achter. Nederland dreigt het doel van 14 procent van deze energieën in 2020 daardoor niet te halen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat nu samen met provincies en gemeenten, proberen vastgelopen windenergieprojecten op land vlot te trekken.

Verplicht energie besparen

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend of een zogeheten internal rate of return (IRR) van 15 procent opleveren.

De overheid heeft een lijst met mogelijkheden gegeven die soms per bedrijfstak verschillen. Zo wordt bijvoorbeeld voor veel bedrijven geopperd om spouwmuren te isoleren of om de verwarming per ruimte te regelen. Supermarkten kunnen bijvoorbeeld deurtjes voor de koelcellen plaatsen. Sommige maatregelen zijn makkelijker door te voeren dan andere. Zo wordt ook geadviseerd om het aantal plekken met printers en kopieermachines op een kantoor te verlagen. Al deze apparaten verbruiken in stand-by stand opgeteld veel stroom. Verder wordt gehamerd op energiezuinige elektrische apparaten.

Wie moeten er energie besparen

De regel geldt als je als bedrijf meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas (of aardgasequivalenten wanneer je bijvoorbeeld stadsverwarming gebruikt) verbruikt in een kalenderjaar. In de praktijk gaat het vooral over scholen, kantoren, supermarkten en verpleeghuizen. Er zijn specifieke situaties waarin je bijvoorbeeld uitstel kan krijgen. Zo zijn er bedrijfseconomische redenen. Wanneer je geen krediet kan krijgen op dit moment, kun je de maatregelen in fases realiseren.

Wat kan je concreet doen

Net als met de GDPR leek het vooral in 2017 een hype. Een besluit kan zijn om nu niet meer te investeren in hardware. Verplaats niet alles in een keer maar stap voor stap, zonde om gedane investeringen af te schrijven.

Onze overheid schrijft onder andere over het terugbrengen van printers en kopieermachines terug te dringen. Een andere stap kan zijn om de hoeveelheid servers terug te dringen en met energiezuinige devices te gaan werken.  Een gemiddelde server gebruikt 110 kWh per jaar. De doelstellingen van 75 petajoule bezuinigen gaan we niet alleen met het terugbrengen van servers halen. Door je servers te consolideren en naar bijvoorbeeld de Microsoft cloud te brengen draag je dubbel bij aan energiebesparing. Enerzijds je eigen energiereductie anderzijds is de Microsoft cloud 30% energiezuiniger binnen haar industrie. Datacenters drukken hun energiegebruik uit in PUE (Power Usage Effectiveness). De PUE van de Microsoft cloud is 1,125.

Wellicht is het ook leuk om spelenderwijs energie te leren besparen. Waarom zetten we geen gamificatie in samen met een app. Dus inzicht in je actuele verbruik en een spel dat je uitdaagt minder te verbruiken.