Categorieën
Persoonlijk

Voordelen en nadelen van migreren naar de cloud

Aan iedere keuze zitten voordelen en nadelen. Zo ook aan kiezen voor de cloud. De cloud kunnen we net zo groot maken als we zelf willen. Ik heb hierover verschillende blogs geschreven. In mijn ogen is het een utopie om morgen alles te migreren. Dat kan ook heel goed stap voor stap. Overstappen naar de cloud kent veel voordelen. De belangrijkste is dat je niet meer hoeft te investeren in eigen hardware en alles wat daarbij komt kijken. Ook een groot deel van het onderhoud hoef je niet meer zelf te doen. We zien dat er steeds grotere bedrijven naar de cloud overstappen. Aan de andere kant kan het ook niet de bedoeling zijn dat investeringen teniet worden gedaan. In deze blog de voordelen en nadelen van kiezen voor de cloud.

Voordelen van de cloud

voordelen-nadelen-cloud

Minder kosten voor licenties: Door over te stappen op de cloud bespaar je sowieso doordat er niet meer geïnvesteerd hoeft te worden in serverlicenties en aanverwante zaken. In een vast bedrag per maand of per uur is alles opgenomen. Nieuw fenomeen bij de cloud is dat adoptie en training belangrijk worden.

Minder kosten voor hardware: Servers hoeven niet meer elke paar jaar vervangen te worden, dat geeft een kostenbesparing. De servers die nu nog in je bedrijf aanwezig zijn en onderhouden moeten worden, kunnen grotendeels komen te vervallen. En denk eens aan de besparing op de stroomrekening.

Vanaf ieder apparaat werken: Of het nu de laptop op je werk is, of je iPhone in de trein. Op vakantie of met je Surface bij de klant. De cloud werkt op ieder apparaat. Ook de beveiliging is met cloud technologie voordeliger voor handen. Denk bijvoorbeeld aan Multi Factor Authenticatie.

Cloud is schaalbaar: De cloud is als het ware een maatpak dat altijd als gegoten zit. Zowel bij groei van je bedrijf als bij krimp of onverwachte snelle groei beweegt de cloud elastisch met je mee. Dit alles zonder investeringen vooraf of lange wachttijd.

Beveiliging: Hoe veilig is die cloud? Bestanden die op je eigen pc’s of server staan kunnen behoorlijk kwetsbaar zijn. Microsoft besteedt met ruim 3000 medewerkers in haar securityteam de nodige aandacht aan beveiliging. Data wordt opgeslagen in extreem streng beveiligde datacenters en er worden meerdere back-ups gemaakt op meerdere fysieke machines om beschikbaarheid te garanderen.

Nadelen van de cloud

Afhankelijkheid van netwerk: Het duidelijkste nadeel van de cloud is de afhankelijkheid van een werkende netwerkverbinding. Veel ict-leveranciers werken nu aan diverse, veelal eigen, middelen om offline te werken en die data dan automatisch te synchroniseren zodra de gebruiker weer online is. En dat valt weer uiteen in bandbreedte en reactiesnelheid (latency).  Maar ook het risico van wegvallen speelt. Daar zijn SLA’s (service level agreements) voor uitgevonden. Kortom dit is een belangrijk aandachtspunt dat verbindingen redundant zijn en het liefst met twee verschillende netwerkpartijen.

Afhankelijkheid van derde partij: Naast de afhankelijkheid van de verbinding naar de cloud is er natuurlijk de afhankelijkheid van de aanbieder daarvan. Welke cloud-partij vertrouw je je kostbare applicaties en data toe? Denk daarbij aan betrouwbaarheid van de aanbieder, bedrijfscontinuïteit van die aanbieder en technische betrouwbaarheid. Ook hier kan storing de beste, of in ieder geval de grootsten, overkomen. Google heeft niet alleen storingen in zijn gratis maildienst Gmail en webmeetdienst Analytics, maar ook in de betaalde Google Apps. Microsoft Azure heeft de afgelopen 12 maanden van moment van schrijven een uptime van 99.998% per maand gehaald en AWS 99.974% per maand volgens Gartner CloudHarmony.

Data en veiligheid: De locatie van de rekenkracht is van belang en wie is eigenaar van de data. Daarnaast zijn ook in de cloud maken van backups belangrijk – nog weleens onderbelicht onderwerp.

‘Lock-in’ bij één leverancier: In de meeste gevallen is de dienstverlening van een cloudleverancier dermate specifiek, dat het niet eenvoudig is om te veranderen.

Aandachtspunten

Kiezen voor de cloud heeft voor- en nadelen. Begin bij een strategie en verwerk delen daarvan in je cloudcontract. Leg heldere afspraken en verwachtingen vast. Denk niet alleen aan de beschikbaarheid. Het is prettig als je cloud beschikbaar is en blijft maar wat als er iets fout gaat.

Bewerkersovereenkomst: Sluit altijd een bewerkersovereenkomst met de volledige keten van betrokken partijen. Weet waar de data en applicaties staan en wie erbij kunnen. Regel geheimhouding, aansprakelijkheid en spreek audits af. De verantwoordelijke moet kunnen controleren of de bewerker zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Cloudcontract: De privacywetgeving stelt eisen aan de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Ook het plaatsen van persoonsgegevens op een server in een datacentrum buiten de Europese Unie geldt als zo’n doorgifte. Informeer bij je leverancier naar de locatie van zijn datacentra.

Cloudrechten: De leverancier van je keuze mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor de dienstverlening nodig is, leg dat dus vast in het cloudcontract. Na beëindiging van het cloudcontract moet de leverancier de gegevens dus verwijderen. Van wie is jou data? De ISO 27018 lost dit op, dan ben jij dat. Bij een datalek moet de leverancier je onmiddellijk op de hoogte stellen. Echter blijf jij verantwoordelijk voor een tijdige melding bij de autoriteiten. Verschuilen achter excuses helpt niet. Neem ook technologische maatregelen. Want in 90% van de gevallen worden datalekken veroorzaakt door de gebruiker.

Privacywet: Zeker de nieuwe privacywetgeving van 25 mei 2018 stelt nog meer eisen aan je privacy.